تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  تعاريف برنامه نويسی تحت وب   
  تعاريف
 

 

 برای مشخص نمودن برنامه هائی با قابليت اجراء بر روی  وب،  از واژه های متعددی استفاده می گردد : Web-enabled ، Web-based و Web application نمونه هائی در اين زمينه می باشند.  واژه های Web-Based و Web-enabled در برخی موارد بجای يکديگر استفاده شده تا برنامه های نوشته شده برای اجراء بر روی وب ، شبکه های مبتنی بر اينترنت  نظير اينترانت ها را تشريح و مشخص نمايند. به هر يک از برنامه های فوق ،  می توان از طريق يک مرورگر دستيابی پيدا کرد. اين نوع برنامه ها در موارد متعددی با يکديگر متفاوت می باشند. طراحی  برنامه های Web-Based ( مبتنی بر وب ) ، بگونه ای است که قابليت اجراء بر روی اينترنت و وب را داشته باشند،  در مقابل  برنامه های Web-enabled ، دارای يک اينترفيس مبتی بر وب بمنظور استفاده از قابليت های نرم افرارهای موجود ( نرم افزارهای سنتی ) می باشند. نرم افزارهای فوق قبل از مطرح شدن وب ايجاد شده و با طراحی يک اينترفيس مبتنی بر وب می توان از امکانات آنها در صفحات وب نيز استفاده نمود. مثلا" می توان با طراحی يک فرم لازم ، اطلاعاتی را از کاربران اخذ و با مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود ، اطلاعات مورد نظر را استخراج و نتايج را با يک فرمت مناسب برای مرورگر ارسال کرد. بهرحال برنامه های مبتنی بر وب ، از آغاز با رويکرد وب ، طراحی و پياده سازی شده در صورتيکه برنامه های Web-enabled ، از نرم افزارهای موجود بکمک يک اينترفيس مبتی بر وب استفاده می نمايند.

برنامه های Web-Based ، دارای امکانات و قابليت های متعددی بوده که بمنظور استفاده در وب طراحی و پياده سازی شده اند. برنامه های Web-enabled ، دارای يک Gateway مجزا تحت وب بوده که امکان ارتباط با نرم افزارهای قديمی را فراهم می آورد. Gateway موجود امکان استفاده از تمام قابليت های نرم افزارهای وجود را فراهم نخواهد کرد و صرفا" پاسخگو به بخش محدودی از انتظارات خواهند بود. بديهی است بخش هائی از نرم افزارهای موجود ( سنتی ) می بايست با رويکرد وب بازنويسی شده تا امکان ارتباط آنان با Gateway فراهم گردد.

برنامه های موجود بر روی برخی از سايت ها نظير : خريد کالا ، کتاب ، رزو بليط هواپيما ، ارسال و دريافت نامه الکترونيکی ( نظير hotmail )  نمونه هائی از برنامه های مبتنی بر وب می باشند. در ادامه با برخی تعاريف برنامه های تحت وب آشنا می شويم:

● يک وب سايت که قادر به انجام عملياتی خاص نظير فروش کالا است .

● برنامه ای که بر روی وب اجراء می گردد.

● برنامه ای که بر روی يک سرويس دهنده وب در شبکه اجراء و امکان سرويس دهی به چندين کاربر در هر لحظه را دارا است .

● يک برنامه نرم افزاری که از پروتکل Http بعنوان هسته پروتکل ارتباطی خود بمنظور توزيع و ارائه اطلاعات مبتنی بر وب و با فرمت Html استفاده و آنان را برای کاربران ارسال خواهد کرد.

● يک برنامه مبتنی بر وب  دارای لايه های زير است  :

     ▪ يک لايه نازک سرويس دهنده ( مرورگرهای وب )

     ▪ يک لايه نمايش و ارائه ( سرويس دهندگان وب )

     ▪ يک لايه Application ( سرويس دهنده Application)

     ▪ يک لايه بانک اطلاعاتی

●  شرکت ماکروسافت ( حالت اوليه )

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 

●  شرکت سان ( حالت اوليه )

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 << بخش بعدی