تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir


  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  مقدمه ای بر وب   
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب 
 

 

 امروزه بيش از پانصد ميليون نفر در سراسر دنيا از اينترنت استفاده می نمايند. تعداد صفحات وب موجود در اينترنت از مرز چهار ميليارد گذشته و همچنان اين روند با سرعتی باورنکردنی  رو به افزايش است . حجم مبادلات تجاری بر روی اينترنت ،  از مرز نيم تريليون دلار گذشته و افق جديدی را برای تمامی بنگاه های تجاری در سرتاسر دنيا ايجاد نموده است . رشد و گسترش اينترنت در تمامی عرصه ها ، تعجب اکثر کارشناسان و متخصصين را باعث شده است . به اعتقاد اغلب کارشناسان هنوز در ميانه راه بوده و يک انقلاب ديجيتالی کامل و بسيار فراگير را در آينده شاهد خواهيم بود.  

وضعيت فعلی اينترنت در اغلب موارد، مشابه وضعيت مدل سيستم های بزرگ (Mainfarame) در گذشته است . در قياس فوق ، مرورگرهای وب بمنزله ترمينال های سيستم های بزرگ بوده و دقيقا" در همان راستا ايفای وظيفه می نمايند. تمام اطلاعات موجود بر روی اينترنت در حال حاضر در بانک های اطلاعاتی متمرکز شده ای ، ذخيره شده است . کاربران در هر لحظه قادر به دريافت يک صفحه وب از يک وب سايت می باشند. صفحات وب ، صرفا" تصويری از داده های مورد نياز کاربران بوده و داده های واقعی و اساسی را شامل نمی گردند . ( شامل خود داده ها نمی باشند ). اطلاعات موجود در صفحات وب را می توان دريافت کرد، ولی امکان ويرايش ، تفسير های جانبی و يا ساير عمليات مربوط به سفارشی نمودن داده ها، امری بسيار مشکل و  در برخی حالات غيرممکن است . در صورتيکه برخی کاربران قصد استخراج و جمع آوری اطلاعات از چندين وب سايت را داشته باشند ، می بايست در نهايت اطلاعات مورد نياز را  از صفحات وب متفاوت  انتخاب و آنها را در يک فايل ديگر که با يک اديتور خاص نظير notepad ايجاد شده است ، قرار دهند. فرآيند فوق بصورت کاملا" دستی توسط کاربران انجام شده و عملا" يک حرکت سيستماتيک در اين راستا انجام نمی گيرد.  "تيم برنرز لی " ، مبتکر وب ، در زمان ايجاد وب بر خاصيت " محيط محاوره ای " آن تاکيد فراوان داشت . وضعيت اشاره شده در رابطه با استحراج و جمع آوری اطلاعات مورد نياز از وب سايت های متعدد، با ايده مطرح شده فوق فاصله زيادی دارد. 

بمنظور گذر از وضعيت فعلی وب و ارتقاء آن به محيطی که صرفا" نمايش دهنده اطلاعات ايستا نباشد ، لازم است نسل جديدی از اينترنت که پاسخگوی نياز ها و انتظارات فعلی و مشکلات موجود باشد، بوجود آيد. وب سايت های موجود مشابه جزاير اطلاعاتی بوده که گرچه در هر يک از جزاير فوق ممکن است اطلاعاتی بصورت پويا نيز ايجاد گردد، ولی هيچگونه تعامل اطلاعاتی بين جزاير فوق وجود ندارد. تنها تعامل ارتباطی با جزاير فوق توسط کاربران آن سايت ايجاد می گردد. در اين راستا لازم است ، کامپيوترها ، دستگاههای هوشمند ، سرويس های مبتنی بر وب در يک همياری و همکاری تعريف شده ، زمينه ارتباط و تعامل اطلاعاتی بين هر يک از جزاير اطلاعاتی را فراهم نمايند. در نسل قبلی اينترنت تمام تلاش در جهت بهبود نحوه ارتباط کاربران با هر يک از جزاير اطلاعاتی صرف گرديد ، در صورتيکه در نسل جديد اينترنت لازم است ، تعامل اطلاعاتی بين جزاير اطلاعاتی بوجود آيد و فصل جديدی با نام " گفتمان برنامه های " موجود در هر يک از جزاير اطلاعاتی را شاهد باشيم ، با حرکت بسمت مدل فوق ، جزاير اطلاعاتی ايزوله شده از حالت محدود خود خارج شده و بين جزاير فوق ، پل های متفاوت اطلاعاتی ايجاد و عملا" با تحولی شگرف مواجه خواهيم شد. اغلب سرويس ها و امکانات ارائه شده به کاربران تاکنون از طريق همين جزاير اطلاعاتی ايزوله شده قرار می گرفت ، در صورت ارتباط اطلاعاتی و تعريف شده بين جزاير اطلاعاتی ، دستاوردهای بمراتب گسترده تری نسبت به وضعيت فعلی را بدنبال خواهد داشت .  

XML)Extensible Markup Language) ، هسته اساسی گذر از مرحله فعلی اينترنت و قدم گذاشتن در نسل جديد اينترنت است . XML ، يک استاندارد صنعتی ارائه شده توسط کنسرسيوم وب است که توسط اکثر شرکت های عظيم کامپيوتری در سطح دنيا پذيرفته شده و بعنوان محور توسعه در نسل جديد اينترنت مورد توجه و اهتمام جدی است. با استفاده از XML ، بين نحوه نمايش اطلاعات و خود اطلاعات ، يک تمايز و تفکيک ايجاد می گردد.  XML در موارد متعدد ،  دارای عملکردی مشابه HTML است . در HTML با استفاده از تگ های موجود ، نحوه نمايش اطلاعات در صفحات وب تعريف می گردد. در XML با استفاده از تگ های مورد نظر ، ساختار مناسبی برای اطلاعات تعريف و امکان ارسال و استفاده از داده ها برای سرويس های دريافت کننده فراهم خواهد شد. XML ، امکان سازماندهی ، برنامه نويسی ، ويرايش و مبادله اطلاعات با ساير سايت ها ، برنامه و دستگاهها را فراهم می آورد. بدين ترتيب هر يک از صفحات وب دارای يک بانک اطلاعاتی کوچک شده ( اطلاعات مبتنی بر ساختارهای XML) که براحتی می توان با توجه به ساختار تعريف شده برای داده های موجود ، از قابليت های برنامه نويسی در جهت نيل به خواسته های مربوطه استفاده نمود. يک برنامه کامپيوتری با آگاهی از ساختار داده های ذخيره شده ( ساختمان داده ) قادر به انجام عمليات متفاوت و گوناگونی خواهد شد. مثلا" با دريافت اطلاعات مربوط به قيمت سهام از وب سايت مربوطه ، می توان بر روی سايت خود انواع تحليل های پويا و گزارشات مورد نظر را پس از انجام پردازش های لازم ، ارائه داد. پردازش های انجام شده در يک وب سايت بر روی داده ها( داده ها با استفاده از يک ساختار مناسب مبتنی بر XML تعريف می گردند ) ممکن است با پردازش های انجام شده در وب سايت ديگر متفاوت باشد. در اين راستا در ابتدا اطلاعات با استفاده از فايل های XML دريافت و پس از انجام پردازش های لازم و دلخواه، با فورمت مورد نظر ( نه تحميلی ) در اختيار کاربران سايت قرار داده خواهد شد. XML در سناريوی فوق بمنزله  پل ه اطلاعاتی بوده که اطلاعات را بر اساس ساختار تعريف شده در اختيار ساير سايت ها ( نمايندگان نرم افزاری  مربوطه) قرار خواهد داد.

با استفاده از XML ، وب سايت های متعدد قادر به اشتراک و استفاده اطلاعات بين يکديگر بوده و ضرورتی به استفاده از يک زبان برنامه نويسی  و يا نرم افزاری خاص وجود نخواهد داشت .وب سايت ها با ايجاد سرويس های مبتنی بر وب ، قادر به ايجاد يک ارتباط و تعامل هوشمندانه بين خود خواهند بود. بدين ترتيب اطلاعات بسادگی بين دستگاههای متفاوت حرکت خواهد کرد.

نسل جديد اينترنت يک پلات فورم ارتباطی و محاسباتی نظير کامپيوترهای شخصی خواهد بود. برنامه هائی که برای اينترنت نوشته می گردند ( نظير برنامه هائی که برای کامپيوترهای شخصی نوشته می شود ) ، در وب سايت های متعدد قابليت اجراء را داشته و پس از اخذ اطلاعات و خدمات از يکديگر ، با ترکيب و توزيع آنها با اشکال کاملا" خاص و سفارشی، امکان ارسال آنها برای هر دستگاه های  مورد نياز ، فراهم خواهد شد. فاصله موجود بين اينترنت و کامپيوتر شخصی و يا ساير دستگاههای موجود حذف و نرم افزارهای پيشرفته ای بصورت اتوماتيک ، اطلاعات مورد نياز کاربران را بصورت محلی و يا از راه دور جمع آوری و در اختيار متقاضيان قرار خواهند داد.

در نسل جديد اينترنت فاصله موجود بين اطلاعات online  ، سرويس ها و دستگاهها، شکسته ( حذف ) شده و انقلابی در زمينه نحوه ارتباط با آنها را شاهد خواهيم بود. امروزه ، کاربران با استفاده و بکارگيری نرم افزارهای مجزا برای هر يک از عمليات مورد نظر خود ، امکان اخذ اطلاعات ، نوشتن و يا ويرايش نامه های الکترونيکی و يا پيام های فوری و ساير موارد دلخواه را در اختيار دارند. در نسل جديد اينترنت،  با رويکردی کاملا" مجتمع و همگن  مواجه خواهيم بود. در اين راستا ، کاربران با استفاده از يک اينترفيس ( رابط) واحد ، قادر به برقراری ارتباطی شفاف بين اينترنت و کامپيوتر شخصی و يا ساير دستگاههای استفاده شده بوده و از اين طريق امکان مشاهده ، ويرايش ، زمانبندی ، ارتباط و آناليز داده ها را پيدا خواهند کرد.  کاربران قادر به برقراری ارتباط با سازمان متبوع خود بکمک روش های متعددی خواهند شد. امروزه تعداد نامه های الکترونيکی که هر فرد دريافت و حاوی نوشته های تايپ شده و يا حاشيه نويسی صوتی می باشند ، بسيار محدود است . در آينده ، اکثر پيام های اطلاعاتی با فورمتی بجز متن های تايپ شده در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت .

بهرحال وضعيت اينترنت و وب بسرعت در حال تغيير است . برنامه های تحت وب دارای مسئوليتی بمراتب بيشتر نسبت به گذشته با توجه به سطح انتظارات و خواسته ها خواهند بود. تکنولوژی های متعدد در اين زمينه تدوين ، طراحی و عرضه شده است . XML  ستاره ای بی فروغ در بين تمام تکنولوژی های ارائه شده بوده که بعنوان شاه کليد طلائی در اين زمينه ايفای وظيفه می نمايد. وب سايت های مبتنی بر HTML ، در آينده ای نه چندان دور به سايت های مبتنی بر XML تبديل تا بتوانند در بين ميليون ها وب سايت موجود ، زبانی  برای گفتن  و گوشی برای شنيدن، داشته باشند. بدين ترتيب وب سايت ها از حالت ايزوله و محدود و محصور در يک حصار فيزيکی و منطقی خارج و زمينه ارتباط اطلاعاتی بين آنها فراهم خواهد شد. کاربران اينترنت در اين راستا بالاترين بهره را خواهند برد. آنان فقط خواسته خود را مطرح و با تمهيدات انجام شده ، در سريعترين زمان ممکن ، منطقی ترين و مبسوط ترين پاسخ به آنها ارائه خواهد شد. ، پاسخی که برای بدست آوردن آن، وب سايت های متعدد در تعامل اطلاعاتی با يکديگر قرار گرفته تا بتوانند سطح جديدی از انتظارات و خواسته ها را تحقق نمايند. نسل جديد اينترنت مستلزم وجود سايت هائی است که ياد گرفته اند چگونه با يکديگر مراوده اطلاعاتی داشته و هر روز نيز بر اين توان و پتانسيل نيز می افزايند.

 << بخش بعدی