تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  لايه رابط کاربر  
  جايگاه مرورگرهای وب 
 

 

 مرورگرهای وب يکی از شاهکارهای اينترنت بوده که کاربران با استفاده از آنان قادر به استفاده از وب سايت ها و مشاهده صفحات وب می باشند. برنامه های فوق از جايگاه برنامه نويسی تحت وب دارای نقش بسيار مهمی می باشند. برنامه نويسان وب برای پياده سازی بخش رابط کاربر برنامه های خود از امکانات گسترده اين نوع نرم افزارها استفاده می نمايند.

تعاريف متفاوت مرورگرهای وب :

  • مرورگر وب ، برنامه ای است که اطلاعات درخواست شده توسط  کاربران اينترنت به اطلاع سرويس دهندگان وب رسانده و پس از اخذ اطلاعات ، آنها را با يک فرمت تعريف شده بر روی صفحات نمايشگر کامپيوترهای کاربران ، نمايش خواهند داد.

  • يک مرورگر وب ، برنامه ای است که به متقاضی  صفحات وب ، امکان مشاهده صفحات و خواندن اطلاعات موجود را خواهد داد.  برنامه های Internet Explorer)IE)  و Netscape Navigator  نمونه هائی متداول در اين زمينه می باشند.

  • بمنظور مشاهده صفحات وب مربوط به يک وب سايت ، از مرورگرهای وب استفاده می گردد. کاربران با استفاده از مرورگرهای وب ، قادر به دريافت اطلاعات ارسالی توسط سرويس دهندگان وب و مشاهده آنان خواهند بود.

  • مرورگرهای وب ، برنامه هائی می باشند که با استفاده از آنان امکان مشاهده  صفحات وب ، اخذ فايل و ساير عمليات مورد نياز کاربران در زمان استفاده از اينترنت فراهم خواهد شد.

  • مرورگرها ، صفحات وب را که اغلب بصورت تگ های Html می باشند ، خوانده و پس از تفسير کدهای موجود ، زمينه نمايش محتويات و اطلاعات موجود را فراهم می آورند.

  • مرورگرهای وب علاوه بر امکان تفسير تگ های Html بمنظور تبين نحوه نمايش ، دارای عناصر لازم بمنظور تفسير اسکريپت های نوشته شده با يکی از زبانهای اسکريپت نيز می باشند. جاوا اسکريپت و VBscript دو نمونه متداول از زبانهای اسکريپت بوده که در اکثر صفحات پويا دارای حضوری فعال می باشند.

  • نگرش کاربران معمولی و برنامه نويسان  وب به مرورگرهای وب کاملا" متمايز بوده و هر يک با توجه نوع خواسته و انتظار خود از پتانسيل های موجود ، استفاده خواهند کرد.

مرورگر InterNet Explorer

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

 مرورگر Netscape Communicator

 مشاهده تصوير با ابعاد بزرگتر

<< بخش بعدی