تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  لايه رابط کاربر  

 مفاهيم اوليه

 

 

 لايه رابط کاربر بخشی از يک نرم افزار بوده که مسئوليت ارتباط با کاربران را برعهده دارد. کاربران با استفاده از امکانات لايه فوق ، قادر به برقراری ارتباط با نرم افزار و استفاده از امکانات و پتانسيل های موجود خواهند بود. لايه فوق دارای ويژگی های زير است :

 

  • رابط کاربر بعنوان يک اينترفيس بين دنيای کاربران و دنيای کامپيوتر است .

  • بخش رابط کاربر برنامه های مبتنی بر وب با استفاده از برنامه های مرورگر ، ارائه می گردد.

  • تمام بحث ها ی مربوط به لايه رابط کاربر ، با  مرورگرهای وب آغاز می گردد.

  • اطلاعات ارسالی توسط سرويس دهنده وب توسط مرورگر وب نمايش داده می شود.

  • مرورگرهای وب دارای امکانات لازم برای تفسير تگ های Html و نحوه نمايش آنان می باشند.

  • مرورگرهای وب با استفاده از فرم های وب امکان اخذ اطلاعات از کاربران و ارسال آنها برای سرويس دهنده را فراهم می آورند.

  • مرورگرهای وب پس از اخذ اطلاعات لازم از کاربران ، با استفاده از متدهای GET و يا POST  پروتکل HTTP، آنها را برای سرويس دهنده وب ارسال می نمايند.

  • مرورگرهای وب بمنظور پشتيانی و نگهداری وضعيت يک برنامه از کوکی استفاده می نمايند.

  • تکنولوژی های موجود در اين لايه  وابسته به نوع مرورگر خواهند  بود. ممکن است برخی از تکنولوژی ها توسط برخی از مرورگرها حمايت نشده و يا برخی از تکنولوژی ها از يک نسخه خاص در  مرورگر پيش بينی شده باشند .

 << بخش بعدی