تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  لايه رابط کاربر   
   معرفی تکنولوژی های مرتبط با لايه 
 

 

 برنامه های مبتنی بر وب نمونه ای خاص از برنامه های سرويس گيرنده / سرويس دهنده می باشند. بخشی از نرم افزار بر روی سرويس دهنده و بخش ديگری بر روی سرويس گيرنده اجراء خواهند شد. سرويس دهندگان وب ، مسئول دريافت درخواست ها و انجام پردازش های لازم ( از يافتن فايل تا اجرای اسکريپت ها و ...) مستقيما" و يا با استفاده از ساير دستياران عملياتی خود خواهند بود. سرويس گيرندگان اغلب از برنامه های مرورگر خود برای ارسال درخواست و نمايش نتايج ارسالی استفاده می نمايند.

با توجه به جايگاه مرورگرهای وب در برنامه های مبتنی بر وب ، می بايست برنامه های فوق دارای پتانسيل های متعددی باشند. تحقق  پتانسيل های موجود از طريق  مجمموعه ای از تکنولوژی ها ميسر می گردد. در اين راستا تکنولوژی های متعدد مطرح و مرورگرها به آنان تجهيز شده تا از اين طريق نرم افزار همگام با تحولات جهانی در عرصه های سخت افزار و ارتباطلات ، قادر به حفظ رسالت اصلی خود و حرکت در مسيری کاملا" پويا باشد.

برخی از تکنولوژی های موجود در اين لايه ، خود بعنوان تخصص های خاص مطرح می گردند. علاقه مندان به برنامه يويسی مبتنی بر وب لازم است ، پس از شناخت مناسب نسبت به جايگاه و اهميت هر تکنولوژی ، نسبت به فراگيری آنان اقدام نمايند. تعدادی از تکنولوژی های موجود در اين لايه ، صرفا" در همين لايه ، قادر به ارائه خدمات و قابليت های خود بوده ( نظير جاوا اسکريپت ) و برخی ديگر ، قادر به ارائه پتانسيل ها و خدمات خود در چندين لايه می باشند ( نظير XML ) .

 طراحان  و برنامه نويسان برنامه های مبتنی بر وب می بايست از هر تکنولوژی دقيقا" در جايگاه خود استفاده نمايند. استفاده از برخی از تکنولوژی ها که دارای نمونه های متفاوت ( رويکردهای متفاوت از يک تکنولوژی يکسان ) و ارائه شده توسط شرکت های متعدد می باشند ، نيازمند بررسی کارشناسی  در ابعاد متفاوت است .

برخی از تکنولوژی های مطرح ، در اين لايه بشرح زير می باشند :

 • Plug-in

 • کوکی (Cookie)

 • API مربوط به مرورگرهای وب

 • جاوا اسکريپت

 • VBscript و Jscript

 • جاوا ( اپلت های جاوا )

 • CSS

 • DOM

 • DHTML

 • XHTML

 • XML

 • XSL

 • Xpath

 • DTD

 • XSD

در ادامه اين  بخش ، به تشريح جايگاه و کاربرد هر يک از تکنولوژی های فوق پرداخته خواهد شد.

 << بخش بعدی