تهيه شده در شرکت سخا روش - 1381
E-Mail : Info@Srco.ir

 صفحه اصلی                                      
تعداد مراجعه کنندگان : 185321

  
    شروع   
  مقدمه  
  از کجا می بايست شروع کرد؟  

  مفاهيم برنامه نويسی  
  پياده سازی نرم افزار  
  نيازها و انتظارات  
  چالش های موجود 
  انواع معماری توليد نرم افزار  
  نمونه برنامه های سرويس دهنده / سرويس گيرند ه
  چالش های برنامه های توزيع شده  
  مدل پياده سازی نرم افزار بر اساس نوع خدمات  
  انواع مدل های فيزيکی پياده سازی C/S
  جمع بندی  

 مقدمه ای بر وب  
   اينترنت و وب  
  مفاهيم و تعاريف اوليه  
  جايگاه HTML  
  انواع صفحات وب  
  وضعيت فعلی وب و صفحات وب  

 تعاريف برنامه نويسی تحت وب  
  تعاريف  
  ارائه يک مدل همگراء و جامع  


 لايه رابط کاربر
  مفاهيم اوليه  
  جايگاه مرورگرها  
  روند تکامل و شکل گيری مرورگرها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     Plug -In 
    Cookie   
    API  
    JavaScript 
    VBScript  
   JAVA  
   DOM  
   CSS  
   DHTML  
   XML  
   XSL  
   DTD  
   Schema  
   XML-DOM  
   Xpath 
  

   جمع بندی  

 لايه ارتباطی  
  مفاهيم  
  پروتکل TCP/IP
  پروتکل HTTP
 پروتکل S-HTTP
 
جمع بندی

 لايه ميانی  
  مفاهيم  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط در لايه  
     CGI  
     SSI  
     PHP  
     ASP  
     JSP  
     ColdFusion  
      جمع بندی      

 لايه داده  
  مفاهيم اوليه  
  چاش های دستيابی به داده در وب  
  دستيابی همگن به داده ها  
  معرفی تکنولوژی های مرتبط  
  جمع بندی  

 جمع بندی و راهکارها  
  معرفی دات نت  
  معرفی J2EE
 
روند توسعه نرم افزار های وب در آينده

 منابع  
  معرفی منابع  

  شروع  
   مقدمه
 

دوره اصول و مفاهيم برنامه نويسی وب پس از گذشت چندين ماه مطالعه و جمع آوری مطلب تدوين شده است . اين دوره تاکنون دربرخی از مراکز آموزشی بصورت کاملا" عملی و کارگاهی برگزار  و اينک بصورت  فشرده در اختيار علاقه مندان قرار می گيرد. از تمامی کاربران محترم خواهشمند است ، در ابتدا با شرايط استفاده از سايت آشنا شده و در ادامه از امکانات موجود استفاده  نمايند. برای تدوين و طراحی دوره فوق صدها ساعت زمان صرف شده است . رعايت موارد اعلام شده ، عاملی مهم در تداوم حرکاتی اينچنين و تکميل محتويات دوره و استقرار آنها بر روی سايت ، برای استفاده  است . از کاربران  محترم تقاضا دارد ، در صورت مشاهده هر گونه موارد اشتباه  مراتب را از طريق آدرس Info@srco.ir  اعلام تا زمينه برطرف شدن آن فراهم گردد. پيشاپيش از تمامی کاربران محترم بدليل همکاری در اين خصوص ، تشکر می نمائيم .

  برای يادگيری دوره فوق به چه پيش زمينه هائی نياز است ؟

  آشنائی با ويندوز و مفاهيم اوليه اينترنت مهم بوده و در عين حال می بايست شناخت لازم و اوليه با مبانی نرم افزار وجود داشته باشد. آشنائی با HTML به اندازه لازم می تواند باعث سرعت در درک و شناخت برخی از مفاهيم اوليه گردد .

 << بخش بعدی