ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 معرفی نرم افزار XmlSpy       [  تاريخ :   14  تير   1382   ]

محصولات Altova ، شامل امکانات قدرتمندی برای مدل سازی ، ويرايش،اشکال زدائی و اعتبار سنجی هر يک از تکنولوژی های مرتبط با XML نظير : Xml Schme ، XSL/XSLT و .. است . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382