ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 نشر مقاله در ITiran       [  تاريخ :   22  ارديبهشت   1382   ]

استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری عنوان مقاله ای است که اخيرا" بر روی سايت منتشر و به بررسی جايگاه اطلاعات در سازمان ها و مسائل امنيتی مربوطه می پردازد . سايت ITiran اخيرا" اين مقاله را برروی سايت خود منتشر کرده است . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382