ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 مصاحبه مديرفنی سايت دررابطه با امنيت شبکه       [  تاريخ :   18  ارديبهشت   1382   ]

روزنامه دنيای اقتصاد- بخش کامپيوتر : موضوع امنيت شبكه اين روزها به بحثی اساسی در ميان سايت های اينترنتی و شبكه های ايرانی تبديل شده است . نقش برخی از حملات اينترنتی اخير و افزايش قابل ملاحظه كاركردهای سايت ها و شبكه های ايرانی در اين رويكردی بی تاثير نيست ، در زمنيه امنيت شبكه با مدير فنی سايت Srco.ir گفت و گويی انجام داده ايم كه می خوانيد.ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382