ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 مجموعه مقالات امنيت در شبکه های کامپيوتری       [  تاريخ :   26  فروردين   1382   ]

با توجه به اهميت امنيت در شبکه های کامپيوتری و خلاء موجود، مجموعه مقالاتی آماده شده است که بتدريج بر روی سايت قرار خواهد گرفت . اکثر شبکه های کامپيوتری موجود در ايران از سيستم عامل ويندوز استفاده می نمايند . بر همين اساس محوريت مقالات، مبتنی بر سيستم عامل ويندوز خواهد بود . در اولين مقاله به بررسی سرويس دهنده وب ماکروسافت يعنی IIS پرداخته و نحوه نصب و پيکربندی آن  با رعايت مسائل امنيتی تشريح خواهد شد .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382