ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 معرفی بخش نظرسنجی       [  تاريخ :   24  اسفند   1381   ]

هدف ما حرکت در مسيری است که دارای بالاترين بهره وری و کارآئی باشد. بدون شک نقطه نظرات کاربران محترم در اين راستا بسيار مفيد و راهگشا خواهد بود. سوالات موجود در اين بخش در مقاطع زمانی خاص ، تغيير و يک فرم نظر سنجی جديد معرفی خواهد شد. کاربران محترم می توانند ، همواره به آرشيو سوالات نظرسنجی بهمراه نتايج مربوطه نيز دستيابی داشته باشند.

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382