ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 معرفی بخش مقالات       [  تاريخ :   24  اسفند   1381   ]

در بخش مقالات سعی خواهد شد که از آخرين تکنولوژی و يا تازه های موجود در هر زمينه مواردی درج گردد. در حال حاضر ، اين بخش دارای يازده مقاله بوده و به مرور زمان تکميل خواهد شد. تقسيم بندی گروه مقالات بصورت کاملا" کلی در نظر گرفته شده است . مقالات موجود در گروه نرم افزار به آخرين تکنولوژی های موجود در زمينه مقوله نرم افزار خضوصا" بستر وب  اشاره خواهند داشت .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382