ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 رشد گسترده Spyware       [  تاريخ :   17  شهريور   1384   ]

تعداد وب سايت هائی كه اقدام به توزيع نرم افزارهای مخرب می نمايند در طی يك سال گذشته چهار برابر شده است و هم اينك به مرز  300،000 سايت رسيده است. آمار فوق نشان می دهد كه مشكل Spyware به سرعت در حال گسترش بوده  و عموم كاربران لازم است نسبت به ابعاد اين موضوع بيشتر آشنا شوند .
شركت نرم افزاری Webroot درگزارشی كه اخيرا" منتشر شده است ، ادعا نموده است كه بيش از هشتاد درصد از كامپيوترها در سه ماهه چهارم سال 2005  آلوده به نوع خاصی از برنامه های مخرب منجمله Spyware می باشند .  به طور ميانگين تعداد Spyware موجود بر روی كامپيوترها نسبت به سه ماهه سوم سال 2005 ، بين 20 تا 27 درصد افزايش را نشان می دهد .Cool Web Search ، يك نمونه متداول از Spyware تقزيبا" بر روی هشت درصد و keyloggers  بر روی بيش از هفت درصد از كامپيوترهای بررسی شده  وجود داشته است .
 آمار فوق ضرورت آگاهی عموم كاربران نسبت به اين مشكل و نحوه برخورد با آن را  به خوبی  نشان می دهد . همچنين مديران فنآوری اطلاعات می بايست فعالانه اقدام به پويش و مانيتورينگ كامپيوترهای ميزبان شبكه برای  تشخيص الودگی Spyware نمايند .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382