ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 راه انداری مرکز تحقيق و توسعه سيسکو در ژاپن       [  تاريخ :   28  آذر   1383   ]

شرکت سيسکو در فوريه سال 2005   يک مرکز تحقيق و توسعه را که فعاليت آن در زمينه  فن آوری های روتينگ و نرم افزاهای اينترنت است در توکيو راه اندازی می نمايد . سيسکو در اين رابطه مبلغ دوازده ميليون دلار را در طی پنج سال در اين مرکز سرمايه گذاری می نمايد .  در اين مرکز ده مهندس بر روی IOS ،  نرم افزار IOS XR ، IPv6 و فن آوری های بدون کابل فعاليت خواهند کرد .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382