ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 تلاش مايکروسافت برای مقابله با Spyware       [  تاريخ :   28  آذر   1383   ]

کاربران ويندوز در آينده ای نه چندان دور  به منظور حفاظت کامپيوترهای شخصی خود از ابزار جديدی استفاده خواهند کرد . مايکروسافت شرکت Giant Company Software نيويورک را که فعاليت آن در زمنيه توليد نرم افزار به منظور تشخيص نوع خاصی از برنامه های نرم افزاری مخرب، موسوم به Spyware است را خريداری و قصد دارد تا با  استفاده از فن آوری های استفاده شده در محصولات اين شرکت ،  يک سرويس جديد به منظور تشخيص Spyware را در اختيار استفاده کنندگان نسخه های متفاوت ويندوز قرار دهد .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382