ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 نحوه نفوذ يک مهاجم به شبکه       [  تاريخ :   8  آبان   1383   ]

يکی از مهمترين مسائل موجود در خصوص ايمن سازی سيستم ها و شبکه های  کامپيوتری ، آشنائی با روش هائی است که توسط مهاجمان بخدمت گرفته می شود . با بررسی روش های مورد استفاده مهاجمان،  اولا" با نحوه نفوذ آنان به يک شبکه بيشتر آشنا شده و ثانيا" دانش خود را به منظور ايجاد يک لايه حفاظتی مناسب  در مقابل حملات ، افزايش خواهيم داد . هدف اين مقاله آشنا نمودن شما با نحوه انجام يک تهاجم نيست ، بلکه هدف اصلی تاکيد بر اين موضوع مهم است که مهاجمان چگونه می توانند با بهره گيری از اشکالات بزرگ و يا کوچک ما به اهداف خود نائل گردند . در حقيقت موفقيت بسياری از حملات ، ماحصل اشتباهات کاربران است . با مطالعه اين مقاله با خطرات و نحوه نفوذ به يک شبکه کامپيوتری بيشتر آشنا می شويم . ادامه مقاله ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382