ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 مقايسه دات نت و J2EE       [  تاريخ :   8  آبان   1383   ]

شرکت Middelware اخيرا " محيط های دات نت و J2EE را در زمينه های متفاوتی مقايسه نموده و ماحصل آناليز انجام شده  را به صورت يک گزارش منتشر نموده است . اين شرکت از دو گروه مستقل نرم افزاری به منظور بررسی  IBM WebSphere 5.1.0.1   تحت Redhat Linux AS 2.1  و Microsoft .Net 1.1 تحت ويندوز 2003 استفاده نموده است . به منظور پياده سازی نرم افزار در هر يک از محيط های لينوکس و ويندوز به ترتيب از  IBM Rational Rapid Developer  و Visual Studio .NET  استفاده شده است . . دريافت گزارش

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382