ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 همکاری مايکروسافت و UNDP برای آموزش در افغانستان       [  تاريخ :   4  بهمن   1382   ]

دفتر توسعه سازمان ملل ( UNDP ) يک برنامه پنج ساله را به منظور بهبود وضعيت کامپيوتر در کشورهای در حال توسعه تدوين نموده است . شرکت مايکروسافت با سرمايه گذاری يک ميليارد دلاری در اين پروژه مشارکت می نمايد . بخشی از سرمايه گذاری فوق نقدی و بخش ديگر بصورت ارائه نرم افزار است . هدف عمده برنامه فوق ، افزايش توان افراد در جهت استفاده از کامپيوتر به منظور بهبود فرصت های شغلی در کشورهای فقير، عنوان شده است . اولين مرحله پروژه فوق در افغانستان اجراء می گردد . UNDP و شرکت مايکروسافت تصميم به ايجاد بيش از شانزده مرکز آموزشی در افغانستان را داشته تا بتوانند بيش از دوازده هزار نفر را تا پايان سال آموزش دهند . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382