ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 وظايف گروه IT شرکت مايکروسافت       [  تاريخ :   28  دی   1382   ]

گروه IT شرکت مايکروسافت از سه هزار و پانصد کارشناس حرفه ای تشکيل شده است که وظيفه آنان ارائه سرويس های فنآوری اطلاعات در اين شرکت می باشد. گروه فوق، مسئوليت پشتيبانی از زيرساخت سراسری اين شرکت به منظور ارائه سرويس های فنآوری اطلاعات را برعهده دارد . دراين راستا ، نظارت لازم  بر روی سخت افزار، برنامه ها ، شبکه و سرويس هائی که توسط پنجاه و پنج هزار پرسنل اين شرکت در هشتاد و پنج کشور جهان استفاده می گردد ، در دستور کار اين گروه قرار دارد.
گروه IT شرکت مايکروسافنت ، مسئوليت شبکه داخلی اين شرکت را که از سيصد هزار کامپيوتر تشکيل شده است و بر رو ی آن  بيش از چهارصد برنامه اجراء می گردد، برعهده دارد . گروه فوق ، نظارت لازم در ارتباط با محصولات قديمی مايکروسافت را نيز برعهده داشته و فيدبک ها ی لازم را در اختيار گروه پياده کنندگان نرم افزار ارائه داده تا از آنان در جهت بهبودعملکرد محصولات استفاده و رضايت مشتريان اين شرکت همواره تامين گردد. بنا به گفته يکی از مديران ارشد اين گروه ، برنامه سال 2004 گروه IT شرکت مايکروسافت ، تمرکز و توسعه  محصولاتی نظير:  

  • Office System 2003
  • Windows Server 2003
  • Exchange Server 2003
  • Systems Management Server 2003
  • Microsoft Operations Manager 2004

با تاکيد بر بهبود وضعيت امنيتی در محصولات فوق وساير محصولات ارائه شده توسط شرکت مايکروسافت است .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382