ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 ارائه استاندارد جديد وب موبايل توسط کنسرسيوم وب       [  تاريخ :   27  دی   1382   ]

امروزه کاربران اينترنت علاوه بر استفاده از کامپيوتر به منظور استفاده از وب ، از مجموعه ای گسترده از دستگاههای بدون کابل نظير موبايل و PDA استفاده می نمايند. پس از ارائه محتوی وب برای اين نوع از دستگاه ها، امکان نمايش آنان بر روی نمايشگرهای کوچکتر، فراهم می گردد. کنسرسيوم وب ، اخيرا" يک استاندارد وب موبايل را ارائه نموده است که امکان استفاده مطلوبتر دستگاههای handheld را از وب ، فراهم می نمايد.هدف از استاندارد فوق ، ارائه يک روش قانونمند و استاندارد برای ارتباط بين دستگاههای handheld با قابليت استفاده از وب با سرويس دهنده وب ، می باشد. در اين رابطه ، سرويس دهنده وب آگاهی لازم در خصوص عرضه اطلاعات برای يک دستگاه متفاوت نسبت به يک کامپيوتر معمولی را بدست آورده و بر اساس آن اقدام به عرضه اطلاعات و محتوی می نمايد . بدين ترتيب ، قابليت استفاده از وب  توسط دستگاههائی نظير موبايل و PDA بطرز محسوسی بهبود پيدا خواهد کرد .
استاندارد CC/PP Structure and Vocabularies 1.0    ، امکان ارتباط مطلوبتر دستگاههای handheld نظير تلفن ها ی موبايل و PDA را با سرويس دهنده وب ، فراهم می نمايد. به عنوان نمونه ، يک دستگاه موبايل می تواند اندازه نمايشگر خود را به سرويس دهنده وب اعلام و سرويس دهنده وب  محتوی درخواستی را متناسب با شرايط و وضعيت دستگاه متقاصی ارسال تا با فرمت مناسب بر روی نمايشگربا وضعيت مطلوب و بهينه نمايش داده شود. مشخصه CC/PP از (Resource Description Framework (RDF  که يکی از مشخصه های کليدی در سمنتيک وب می باشد ، استفاده می نمايد. سمنتيک وب ، بافتار عرضه اطلاعات برای  دستگاههای متفاوت را بر روی وب مشخص می نمايد . به موازات رشد کمی و کيفيی دستگاههائی که امروزه به اينترنت متصل می گردند ، ضرورت ارسال اطلاعات با توجه به ظرفيت و پتانسيل هر يک از دستگاههای متفاوت ، به شدت احساس می گردد . در حال حاضر از برخی روش ها ی محدود در اين رابطه نظير يک HTTP accept headers و خصلت alt مربوط به HTML ، استفاده می گردد  در اين راستا لازم است به منظور آداپته نمودن و يکسان سازی از  يک فرمت پروفايل همه منظوره برای تشريح قابليت های يک user agent و تشخيص تفاوت های موجود ، استفاده گردد. CC/PP به منظور چنين فرمتی ، طراحی شده است . يک پروفايل CC/PP شامل تعدادی از اسامی خصلت های CC/PP به همراه مقاير متناظر با آنان بوده که توسط سرويس دهنده و به منظور تشخيص مطلوبترين روش ارائه محتوی برای يک سرويس گيرنده استفاده می گردد . CC/PP ، بر اساس RDF ( يک زبان همه منظوره برای تشريح متاديتا) طراحی شده است . RDF پتانسيلی ذاتی در فريمورک CC/PP می باشد ، چراکه پروفايل user agent بصورت متاديتا بوده که که در مرحله اول ، هدف آن ارائه تسهيلات لازم به منظور ارتباط بين user agents و ارائه دهندگان منابع داده است . با اين استاندارد بيشتر آشنا شويم .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382