ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 استفاده غيرمجاز از مطالب سايت       [  تاريخ :   22  آذر   1382   ]

از بدو تاسيس سايت Srco ، که با هدف اصلی اطلاع رسانی ايجاده شده است ، جرايد ، سايت ها و افراد بسيار زيادی با رعايت سياست های اعلام شده سايت و با ذکر منبع اقدام به انتشار مطالب سايت نموده اند که لازم است از تمامی دست اندرکاران آنان تشکر و قدردانی گردد .
در اين رابطه موارد تخلفی نيز مشاهده شده است که بر خلاف اين سياست ها ، اقدام به بهره برداری از مطالب سايت بدون ذکر منبع نموده بودند که اين موارد با تذکرات کتبی و يا بعضا" شفاهی ،عموما" مرتفع گرديده است . اما اخيرا" حجم اينگونه تخلفات افزايش يافته و حتی برخی از جرايد کثيرالانتشار ، سايت ها و رسانه ها نيز به اين امر پرداخته اند که موارد تخلف در حال پيگيری بوده و در صورت عدم اصلاح و تکرار آن علاوه بر پيگيری از طريق مراجع قانونی ، ليست افراد ، سايت ها ، جرايد و رسانه های متخلف به همراه موارد تخلف، جهت اطلاع عموم بر روی سايت منتشر خواهد شد .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382