ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 نشر مقاله" ميزان توليد اطلاعات در جهان" توسط ايسنا       [  تاريخ :   27  آبان   1382   ]

ميزان توليد اطلاعات در جهان ، عنوان مقاله ای است که اخيرا" بر روی سايت قرار گرفته و خبرگزاری ايسنا نيز آن را منتشر نموده است . بشريت امروز در حال غرق شدن در اطلاعات مي باشد و ما نيازمند استفاده از روش‌های مطلوبتر به ‌منظور سازماندهی و مديريت اطلاعات می باشيم . تنها با سازماندهی و مديريت اطلاعات است که می توان به توليد دانش دست يافت . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382