ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 تسهيل در مديريت بانک اطلاعاتی SQL       [  تاريخ :   22  آبان   1382   ]

در سميناری که در بندر سياتل ايالت واشنگتن توسط شرکت مايکروسافت برگزار گرديده است ، امکانات جديدی برای بهنگام سازی روزانه  SQL ارائه که تسهيل در مديريت موثر بانک اطلاعاتی را بدنبال خواهد داشت . درسمينار فوق ، مايکروسافت ابزاری با نام Best Practice Analyzer را ارائه نموده است که مديران سيستم می توانند با استفاده از آن ، بررسی لازم در خصوص يک بانک اطلاعاتی را انجام و درادامه توصيه های لازم در رابطه با نحوه پيکربندی و نگهداری SQL در جهت افزايش کارائی سيستم از طريق نرم افزار فوق در اختيار آنان قرار داده می شود. نسخه آتی SQL Server که Yukon ناميده می شود تا پايان سال 2004 ارائه و مايکروسافت قصد دارد آن را مجهز به ابزارهای لازم بمنظور انتقال داده در Data warehouses نموده تا از اينطريق امکان آناليز عمليات در يک سازمان فراهم گردد . سرويس های انتقال اطلاعات در Yukon بازنگری و مجددا" طراحی شده اند . بدين ترتيب ،پياده کنندگان و مديران سيستم قادر به انتقال و يا تغيير فرمت داده ، بدون ضرورت استفاده از نرم افزارهای جانبی خواهند بود. ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382