ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 آخرين هشدارهای امنيتی مايکروسافت       [  تاريخ :   21  آبان   1382   ]

هشدارهای امنيتی اعلام شده در خصوص برخی از محصولات مايکروسافت نظير ويندوز ، آفيس و FrontPage Server Extensions می باشد. در اين رابطه می توان از آدرس های زير بمنظور بهنگام سازی استفاده نمود:

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382