ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 آخرين خبرنامه امنيتی ماهانه مايکروسافت       [  تاريخ :   20  آبان   1382   ]

در آخرين خبرنامه ماهانه امنيتی مايکروسافت که در ماه اکتبر منتشر و اخيرا" تغييراتی نيز در آن اعمال شده است ،به پنج ضعف امنيتی در رابطه با محصولات مايکروسافت اشاره  و در اين رابطه توصيه های لازم بمنظور برخورد با مشکلات فوق ، ارائه شده است . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382