نحوه ارسال مقاله New Page 1
大家都知道酒酿蛋是非常传统的美胸食品产后丰胸产品,醪糟也叫酒酿,是由糯米或者大米经过酵母发酵而制成的一种风味食品,其产热量高,富含碳水化合物丰胸产品燕窝酒酿蛋、蛋白质、b族维生素、矿物质等,这些都是人体不可缺少的营养成分酒酿蛋丰胸方法。其中酒酿中含的醣化酵素,能促进乳房的二次发育,具有美胸的作用燕窝酒酿蛋丰胸


ساير

 


 

 


 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  15  تير  1401  2022  Jul.  6   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

يکی از اهداف مهم راه اندازی سايت Srco افزايش ضريب نفوذ و اشتراک دانش در جامعه است . بدين منظور و در جهت نيل به هدف فوق با شتاب بيشتر و کيفيت مطلوبتر ، از تمامی علاقه مندان ، صاحبنظران و کارشناسان فن آوری اطلاعات و ارتباطات دعوت به همکاری می گردد. در اين راستا شما می توانيد مقالات خود را در زمينه های نرم افزار ، سخت افزار و شبکه برای اين سايت و با شرايط زير ارسال نمائيد .

مرحله اول : ارسال خلاصه ای از مقاله

در اولين مرحله علاقه مندان می توانند خلاصه ای از مقاله نوشته شده خود را با شرايط زير به آدرس Articles
AT srco.ir ارسال نمايند :

 • خلاصه ای از رزومه خود (طبق فرمت تعيين شده )

 • خلاصه ای از مقاله ( حداکثر پنج خط )

 • مخاطبان مقاله

 • اهداف مقاله

 • مشخص نمودن تکنولوژی هائی که در متن مقاله بر روی آنان بحث می گردد.

 • تائيد اين موضوع که تاکنون مقاله بر روی ساير سايت ها منتشر نشده است .

مرحله دوم : بررسی خلاصه مقاله ارسالی توسط کميته مولفان سايت Srco

پس از ارسال خلاصه مقاله ، متن ارسالی توسط کميته مولفان سايت Srco بررسی می گردد . در صورت تائيد مقاله با ارسال کننده مقاله جهت ارسال نهائی تمامی مقاله تماس گرفته خواهد شد . زمان انجام اين کار از يک هفته تجاوز نخواهد کرد .
در صورتی که مقاله ارسالی شما جهت انتشار بر روی سايت انتخاب گردد ، لطفا" به موارد زير توجه داشته باشيد :

 • در صورت ارسال چندين مقاله بر روی يک موضوع خاص ، اولويت با مقاله ای است که به حداقل عمليات ويرايش نياز داشته باشد .

 • متن کامل مقاله را تا زمانی که از طرف سايت srco با شما تماس گرفته نشده است ، ارسال ننمائيد .

 • مقالات ارسالی می بايست با استفاده از نرم افزار Microsoft word ( نسخه های 2002 به بعد ) تايپ شده باشند .

 • يک مقاله به همراه ضمائم مربوط شامل فايل های تصاوير و کدهای نوشته ، می بايست به صورت يک فايل Zip ارسال شوند . از استقرار تصاوير در متن فايل word اجتناب شده و هر يک از تصاوير می بايست به صورت فايل های جداگانه همراه فايل Zip ارسال گردند ( ما از شما صرفا" يک فايل Zip را دريافت خواهيم کرد ) .

 • بخش و يا بخش هائی از مقاله ارسالی ممکن است توسط کميته مولفان سايت حذف گردد .

نحوه و سبک نوشتن مقالات

 • مقدمه مقاله می بايست به صورت مختصر بيان گردد.

 • در مقدمه مقاله می بايست دلايل مطالعه مقاله برای خوانندگان بيان شود .

 • نگارش مقاله می بايست با يک روال منطقی انجام و پس از بيان مقدمه به موارد اساسی اشاره و در نهايت با جمع بندی و نتيجه گيری مقاله به پايان برسد .

 • برای مهم جلوه دادن بخش هائی خاص از مقاله از Underline و يا Boldfacing استفاده نگردد

نحوه استفاده از تصاوير در مقالات

 •  برای استفاده از تصاوير در يک مقاله حداکثر صرفه جوئی انجام شده و تنها در صورت ضرورت و کمک به درک موضوع اقدام به استفاده از تصاوير گردد .

 • هر يک از تصاوير همراه مقاله می بايست دارای يک شماره منحصربفرد عددی باشند . 

 • تمامی تصاوير می بايست به صورت فايل های JPEG ارسال گردد و ظرفيت آنان بدون از دست دادن کيفيت به حداقل مقدار خود رسيده باشد .

 • تصاوير ارسالی نمی بايست درون فايل مقاله که به صورت يک فايل word آماده شده است قرار داده شوند و هر يک از آنان را می بايست در يک فايل جداگانه ذخيره و بهمراه فايل Zip ارسال نمود.

 • تمامی تصاوير می بايست در متن مقاله دارای Reference باشند .

 • برای نامگذاری تصاوير از اسامی مناسب و مرتبط با جايگاه آنان در متن مقاله استفاده گردد .

نحوه استفاده از کد

 •  کدهای نوشته شده مربوط به يک مقاله می بايست خوانا بوده و از لحاظ اجرائی دارای مشکل گرامری و يا زمان اجراء نباشند .

 •  برای نوشتن کدهای مورد نظر در يک مقاله می توان از زبان های#C و يا VB.NET و يا ساير زبان های متداول استفاده نمود .

 • کد نهائی مرتبط با هر مقاله می بايست در يک فايل جداگانه درج و به همراه فايل Zip ارسال گردد .

تشکر و قدردانی

يکی از ويژگی های مهم جوامع اطلاعاتی مدرن ، اشتراک دانش است . اين سايت ضمن تشکر و قدردانی از شما بدليل اعتقاد عملی به رويکرد فوق ، اميدوار است بتواند با همياری تمامی کارشناسان عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات اقدامی موثر در اين راستا را انجام دهد .

 

 

 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382