ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 راه اندازی بخش اطلاع رسانی امنيت اطلاعات       [  تاريخ :   13  مهر   1382   ]

با توجه به اهميت اطلاع رسانی در زمينه امنيت اطلاعات ، بخش فوق راه اندازی شده است. با استفاده از امکانات موجود در اين بخش می توان نسبت به آخرين اخبار در ارتباط با امنيت اطلاعات ، هشدارهای امنيتی ، ابزارهای برخورد با حملات و تهديدات امنيتی آشنا گرديد .اطلاعات موجود در اين بخش بصورت کاملا" پويا و متاثر از سايت های اطلاع رسانی ديگر در رابطه با امنيت اطلاعات اخذ و بر روی سايت منتشر می گردد.شبکه اطلاع رسانی امنيت اطلاعات ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382