ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 بررسی عملکرد شش ماهه سايت       [  تاريخ :   5  مهر   1382   ]

اکنون که شش ماه از عمر سايت شرکت سخا روش می گذرد و در اين مدت ملاقات کنندگان محترم با بردباری فراوان به اين سايت توجه داشته و از نقاط قوت آن با ارسال نامه های الکترونيکی و يا تماس تلفنی تقدير و نقاط ضعف آن را با صبوری تحمل نموده و بعضا" هم گوشزد نموده اند ، مديريت سايت بر آن شده است  که ضمن تقدير و تشکر از کليه عزيزان که در اين مدت به اين سايت عنايت داشته اند، اقدام به نقد و بررسی عملکرد آن بنمايد .ادامه...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382