ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 جشنواره کارآفرينان دانشگاه صنعتی شريف       [  تاريخ :   30  شهريور   1382   ]

انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شريف ، اولين جشنواره دستاوردهای کارآفرينان دانشگاه صنعتی شريف را به مدت سه روزاز جمعه چهارم مهرماه لغايت پنچم مهرماه هشتاد و دو برگزار می نمايد. درمدت جشنواره ، نمايشگاهی از توانمندی دانشگاه صنعتی شريف که توسط دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شريف تاسيس و يا اداره می شوند ، برگزار می گردد ، تا از اينطريق به معرفی دستاوردها و توانمندی های خود پرداخته و زمينه توسعه و ارتباط متقابل بين دانشگاه و شرکت ها را فراهم آورند . اين نمايشگاه با وسعت 1200 متر مربع در محل دانشگاه صنعتی شريف داير خواهد شد . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382