ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 مايکروسافت ، IBM و نقطه عطف در سرويس های وب       [  تاريخ :   27  شهريور   1382   ]

سه سال همکاری نزديک بين دو رقيب ديرينه سرانجام به ثمر رسيد و نسل جديدی از پروتکل های امنيت ، پيام و تراکنش در رابطه با سرويس های وب ارائه گرديد. پروتکل های Ws-security و Ws-Reliable Messaging و Ws-Transaction با هدف انجام فعاليت های تجاری ايمن و پيچيده در شرکت های متعدد ، طراحی شده اند . پروتکل های فوق تا يکسال ديگر بطور کامل پياده سازی و ما شاهد تحولات عمده در صنعت نرم افزار در زمينه بکارگيری سرويس های وب خواهيم بود. در نمايش انجام شده از يک سرويس دهنده Windows 2003 و يک سرويس دهنده Linux-Based Websphere استفاده شده بود. سرويس وب نوشته شده بر روی دو پلات فرم فوق و با استفاده از پروتکل های اشاره شده بخوبی تست گرديد . ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382