ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 اضافه شدن بخش فهرست سايت       [  تاريخ :   29  مهر   1385   ]

با توجه به درخواست كاربران در خصوص امكان دستيابی سريع به مطالب منتشر شده بر روی سايت ، بخش فهرست سايت با هدف سرعت در دستيابی به مطالب به مجموعه امكانات سايت اضافه گرديد .
بخش فوق ، مطالب سايت را در پنج عنوان كلی شبكه ، امنيت اطلاعات ، سخت افزار ، نرم افزار و ساير موارد طبقه بندی و در هر يك نيز مطالب منتشر شده در موضوعات مختلفی گروه بندی شده اند . تقسيم بندی انجام شده در آينده می تواند تغيير و زيرمجموعه های بيشتری را شامل شود .
اميدواريم كاربران سايت با استفاده از بخش فوق كه از طريق صفحه اصلی قابل استفاده است  بتوانند با سرعت بيشتری به مطالب مورد علاقه دستيابی پيدا نمايند .

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382