ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 غيبت يك هفته ای !       [  تاريخ :   5  آذر   1384   ]

با توجه به مسائل فنی و غيرفنی ايجاد شده در خصوص ميزبانی سايت سخاروش ، اين سايت به مدت يك هفته غيرفعال و امكان استفاده از آن وچود نداشت .
ضمن پوزش از تمام‍ی استفاده كنندگان سايت  و  تشكر از تمامی عزيرانی كه در جهت حل اين مشكل ما را ياری  نمودند ،‌ اميدواريم كه در آينده شاهد مسائلی از اين قبيل كمتر باشيم ! 

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382