ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 استاندارد نهائی XForms       [  تاريخ :   22  مهر   1382   ]

XForms ، يک تکنولوژی مبتنی بر XML بمنظور ايجاد فرم در صفحات وب است . با استفاده از تکنولوژی فوق ، می توان فرم های محاوره ای را ايجاد که بصورت اتوماتيک داده هائی را از منابع متفاوت نظير بانک اطلاعاتی اخذ و در اختيارمتقاضيان قرار داد. فرم های وب فعلی ، امکان جداسازی اهداف و نمايش اطلاعات را فراهم نمی آورند.XForms ، درمقابل، با جداسازی آنچيزی که يک فرم انجام می دهد با نحوه نمايش اطلاعات ، باعث افزايش ظرفيت و انعطاف فرم های وب می گردد. ادامه ...

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382