ساير

 


 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها

جزئيات خبر :

  کتابخانه توابع برنامه New Page 1 مشاهده جزئيات اخبار
 تغيير در نظرسنجی سايت       [  تاريخ :   13  مهر   1382   ]

همانگونه که در سخنی با شما ، اشاره گرديد ، از اين پس نظرسنجی های سايت جنبه تخصصی تر پيدا خواهد کرد. لذا، ضمن تشکر از کليه بازديد کنندگان سايت که در نظر سنجی قبل شرکت نموده بودند، از کليه علاقه مندان دعوت می شود بمنظور ارتقاء کيفيت سايت به بخش نطر سنجی مراجعه نموده و با اعلام نظر خود ما را در اين مهم ياری سازند.

   
   
   

 

 

 

 

   
   
   
   
 
 



جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

صفحه اصلی اخبار سايت مشاهده اوليه اخبار New Page 1

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382