اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  27  شهريور  1398  2019  Sep.  18   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش پنجم)

 مديريت آموزش

25641

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش پنجم)

سوال يک :  فرض كنيد موقتا" يك اينترفيس سريال را غيرفعال كرده ايم . از كدام دستور زير می توان برای فعال كردن serial interface 0/1 استفاده كرد ؟

 1. no shutdown

 2. enable

 3. no shutdown serial 0/1

 4. enable serial 0/1

مشاهده پاسخ :


سوال دوم :  كدام گزينه زير نشاندهنده بروز مشكل كابل و يا اينترفيس در Ethernet 0/1 است ؟

 1. Ethernet0/1 is up, line protocol is up

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: كدام گزينه زير نشاندهنده  بروز مشكل  clock rate و يا كپسوله سازی در  Ethernet 0/1 است ؟

 1. Ethernet0/1 is up, line protocol is up

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : كدام گزينه زير نشاندهنده اين موضوع است كه Ethernet 0/1 از طريق خط دستور غيرفعال شده است ؟

 1. Ethernet0/1 is administratively down, line protocol is down

 2. Ethernet0/1 is down, line protocol is up

 3. Ethernet0/1 is up, line protocol is down

 4. Ethernet0/1 is down, line protocol is down

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : فرض كنيد از راه دور به يك روتر متصل شده ايم و می خواهيم از نوع كابل سريال متصل شده به اينترفيس آگاهی يابيم . از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

 1. show cable

 2. show interface

 3. show running-config

 4. show controller

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : كدام دستور زير اتصال فيزيكی اينترفيس اترنت بر روی روتر را مشخص می نمايد ؟

 1. media-type

 2. connection-type

 3. media

 4. connection

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم:  برروی كدام اينترفيس زير می بايست clock rate را تنظيم نمود زمانی كه يك روتر به عنوان يك DCE و ديگری به عنوان يك DTE پيكربندی شده باشند ؟

 1. Both

 2. Neither

 3. DTE

 4. DCE  

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : فرض كنيد می خواهيم مطمئن شويم كه رمزهای عبور بر روی شبكه رمز شده اند و نرم افزارهای packet sniffing قادر به تشخيص آنها نمی باشند. از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

 1. encrypt network

 2. encrypt all

 3. encrypt passwords

 4. service password-encryption 

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: كدام پرامپت زير يك مد پيكربندی را در اختيار ما قرار می دهد تا بتوانيم به كمك آن آدرس IP روتر را تغيير دهيم ؟

 1. router(config)#

 2. router(config-if)#

 3. router(config-ip)#

 4. router(config-line)#

مشاهده پاسخ :


سوال دهم: در كدام مد پيكربندی زير می توان يك پيام روز را تعريف كرد؟

 1. router(config)#

 2. router(config-if)#

 3. router(config-ip)#

 4. router(config-line)#

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382