اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  27  شهريور  1398  2019  Sep.  18   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش سوم)

 مديريت آموزش

21624

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش سوم)

سوال يک : از كدام دستور زير می توان برای مشاهده آدرس IP و subnet mask پيكربندی شده بر روی يك سوئيچ استفاده نمود ؟

 1. show ip config

 2. ipconfig

 3. show config

 4. show interface vlan 1

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : يك روتر جديد كه هيچگونه پيكربندی بر روی آن انجام نشده است به چه صورت اطلاعات اوليه پيكربندی خود را تامين می نمايد ؟

 1.  روتر از يك پيكربندی پيش فرض استفاده می نمايد .

 2. روتر به setup mode وارد می شود .

 3. روتر اطلاعات پيكربندی خود را از يك سرويس دهنده TFTP دانلود می نمايد .

 4. روتر بطور اتوماتيك پيكربندی شبكه محلی را تشخيص و بر اساس آن پيكربندی خود را انجام می دهد .

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: فرض كنيد درگير كار با روتر می باشيم و پس از درج يك دستور با پيام      Ambiguous command  % مواجه می شويم .
علت مشاهده پيام فوق چيست ؟

 1. گرامر دستور تايپ شده صحيح نمی باشد .

 2. دستور تايپ شده اشتباه می باشد .

 3. تعداد كاراكترهای لازم به منظور مشخص شدن يك دستور تايپ نشده است .

 4. تلاش جهت پيكربندی يك اينترفيس كه وجود خارجی ندارد .

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : فرض كنيد قصد داريم آخرين دستور تايپ شده را مجددا" مشاهده نمائيم . از كدام دستورات زير می توان به منظور مشاهده آخرين دستور تايپ شده بر روی روتر استفاده نمود ؟
( دو گزينه را انتخاب نمائيد )

 1. Ctrl+P

 2. Up arrow

 3. Esc

 4. Tab

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : فرض كنيد قصد تهيه يك گزارش در ارتباط با وضعيت عملكرد روتر را داريم و می خواهيم بدانيم روتر از چه زمانی فعال شده است .  از كدام دستور زير می توان استفاده كرد ؟

 1. show running-config

 2. show statistics

 3. show version

 4. show uptime

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :فرض كنيد درگير پيكربندی روتر شده ايم و می خواهيم تعداد دستوراتی را كه در ليست سوابق دستورات نگهداری می گردند ، به عدد 150 افزايش دهيم تا در زمان پيكربندی بتوانيم در صورت لزوم به دستورات قبلی سريع تر مراجعه نمائيم . از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

 1. buffer size 150

 2. command buffer 150

 3. terminal history size 150

 4. history size 150

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم:   پيكربندی جاری و اطلاعات جدول روتينگ در كدام مكان زير ذخيره می گردد ؟

 1. NVRAM

 2. Flash

 3. RAM

 4. IOS 

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : اطلاعات پيكربندی startup در كدام مكان زير ذخيره می گردد ؟

 1. NVRAM

 2. Flash

 3. RAM

 4. IOS 

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: اطلاعات پيكربندی backup و IOS در كدام مكان زير ذخيره می گردند ؟

 1. NVRAM

 2. Flash

 3. RAM

 4. IOS 

مشاهده پاسخ :


سوال دهم: كدام پرامپت زير بيانگر حضور در يك مد پيكربندی است كه امكان پيكربندی چندين اينترفيس مجازی را بر روی يك اينترفيس فيزيكی فراهم می نمايد ؟

 1. router(config-if)#

 2. router(config-subif)#

 3. router(config-line)#

 4. router(config)#

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382