اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 چهارشنبه  27  شهريور  1398  2019  Sep.  18   Wendesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش دوم)

 مديريت آموزش

26681

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش دوم)

سوال يک : فرض كنيد قصد پيكربندی روتر را با استفاده از يك Telnet session داريم . كدام عبارت زير صحيح است ؟

 1. رمز عبور به صورت متن معمولی و غيررمز شده ارسال می گردد .

 2. رمزهای عبور به صورت رمز شده ارسال می گردند .

 3. رمزهای عبور نمی توانند در يك telnet session تغيير يابند .

 4. از رمزهای عبور در يك telnet session استفاده نمی گردد.

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : كدام شكل پرامپت زير نشاندهنده حضور  در مد Privileged EXEC روتر است ؟

 1. hostname

 2. hostname>

 3. hostname#

 4. hostname

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: فرض كنيد قادر به تشخيص مجموعه دستورات قابل دسترس در يك مد خاص پيكربندی نمی باشيم . چگونه می توان به برنامه كمكی دستيابی و ليستی از دستورات موجود را مشاهده نمود؟  

 1. help

 2. /help

 3. ?

 4. -?

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : پس از اتمام كار  خود در مد Privileged EXEC روتر ، چگونه می توان به مد User EXEC مراجعت نمود ؟

 1. exit

 2. esc

 3. disable

 4. quit

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : كدام دستور زير ،‌ ليست تمامی دستوراتی را كه با حرف c شروع می شوند نمايش می دهد؟ 

 1. show c

 2. c?

 3. c ?

 4. how c?

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :فرض كنيد می خواهيم برای يك سوئيچ Catalyst 2950 يك نام را مشخص نمائيم . از كدام دستور زير به منظور تعريف
نام " Test1" و نسبت دادن آن به سوئيچ استفاده می گردد ؟
 

 1. name Test1

 2. hostname Test1

 3. set name Test1

 4. set hostname Test1

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم: فرض كنيد قصد پيكربندی يك سوئيچ از طريق يك زير شبكه راه دور را داشته باشيم .كداميك از عمليات زير را می بايست بر روی سوئيچ پيكربندی كرد ؟

 1. Console port

 2. Default gateway

 3. Hostname

 4. SNMP

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :از كدام دستور زير می توان به منظور مشاهده پيكربندی سخت افزار ، نسخه نرم افزار ، فايل های پيكربندی و boot images يك سوئيچ استفاده نمود ؟

 1. show version

 2. show running-config

 3. show running-configuration

 4. show startup-configuration

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: فرض كنيد قصد محدود نمودن يك خطاء پيكربندی بر روی سوئيچ را داريم . كدام دستور زير پيكربندی فعال و جاری بر روی سوئيچ را نشان می دهد ؟

 1. show active-configuration

 2. show running-config

 3. show running-configuration

 4. show startup-configuration

مشاهده پاسخ :


سوال دهم : فرض كنيد قصد داريم كارآئی و عملكرد سوئيچ را بررسی نمائيم .از كدام دستور زير می توان به منظور مشاهده اطلاعات آماری اينترفيس های سوئيچ استفاده كرد ؟

 1. show version

 2. show stats

 3. show interfaces

 4. show results

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382