اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 سه شنبه  26  شهريور  1398  2019  Sep.  17   Tuesday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش اول)

 مديريت آموزش

21908

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش اول)

سوال يک : برای دستيابی به روتر و اينترفيس رابط كاربر آن از كداميك از روش های زير می توان استفاده كرد ؟
( سه گزينه را انتخاب نمائيد ) .

 1. Console connection

 2. TFTP session

 3. Telnet session

 4. Modem connection

 5. FTP session

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : يك سوئيچ Catalyst 2950 پس از آغاز فعاليت خود برای اولين مرتبه ، از چه مكانی اطلاعات پيكربندی اوليه را دريافت می نمايد ؟  

 1. سوئيچ يك فايل پيكربندی را از طريق يك سرويس دهنده TFTP دريافت ( download ) می نمايد . 

 2. سوئيچ در ابتدا فعاليت خود را با يك سری عمليات پايه آغاز می نمايد و در ادامه منوی setup را فعال می نمايد .

 3. سوئيچ به صورت اتوماتيك پيكربندی شبكه را تشخيص و پيكربندی خود را بر اساس آن انجام می دهد .

 4. سوئيچ دارای پيكربندی اوليه با يك رمز عبور غيركد شده است . 

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: روتر پس از راه اندازی ، در اولين مرحله چه كاری را انجام می دهد ؟

 1. استقرار IOS image در حافظه

 2. انجام تست معروف POST 

 3. پيكربندی آدرس های IP بر روی اينترفيس ها

 4. پياده سازی محدوديت های ليست دستيابی

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : در زمان ارتباط با روتر از طريق پورت كنسول ، چه نوع پيكربندی توصيه می گردد ؟

 1. 9600bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control

 2. 9600bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control

 3. 56000bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control

 4. 56000bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : فرض كنيد قصد داريم پيكربندی روتر را از راه دور و به كمك يك مودم انجام دهيم . مودم را به كدام اينترفيس زير می بايست متصل نمود ؟

 1. Console

 2. Eth0/0

 3. AUX

 4. Ser0/0

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :پس از راه اندازی اوليه روتر،  با استفاده از كداميك از  روش های زير می توان پيكربندی آن را انجام داد؟
( سه گزينه را انتخاب نمائيد ) .

 1. ايجاد يك Terminal session از طريق Telnet

 2. download پيكربندی از طريق TFTP

 3. ايجاد يك Command-line session  از طريق TFTP

 4. download پيكربندی از طريق CiscoWorks2000

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم: كدام گزينه زير به عنوان يك مد پيكربندی در روتر محسوب می گردد كه امكان استفاده از تعداد محدودی دستورات پايه مانيتورينگ را فراهم می نمايد ؟

 1. User EXEC level

 2. Restricted EXEC level

 3. Guest EXEC level

 4. Anonymous EXEC level

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : در كدام مد زير امكان دستيابی به تمامی دستورات روتر وجود دارد ؟

 1. Admin EXEC level

 2. Root EXEC level

 3. Privileged EXEC level

 4. Unrestricted EXEC level

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: از كدام كليد زير می توان برای بررسی و اجرای دستورات CLI ( اينترفيس خط دستور ) استفاده نمود ؟

 1. Tab

 2. Esc

 3. Enter

 4. F1

مشاهده پاسخ :


سوال دهم: كدام پرامپت زير نشاندهنده اين موضوع است كه روتر در  User EXEC mode  می باشد ؟

 1. hostname

 2. hostname>

 3. hostname#

 4. hostname:

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382