آشنائی با مدل مرجع OSI New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 شنبه  2  شهريور  1398  2019  Aug.  24   Saturday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با مدل مرجع OSI ( بخش دوم)

 مديريت آموزش

16880

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با مدل مرجع OSI  ( بخش اول)

آشنائی با مدل مرجع OSI  ( بخش دوم)

سوال يک : PDU از چه کلماتی اقتباش شده و در مدل مرجع OSI نشان دهنده چه چيزی است ؟

 1. Private Data Unit
 2. Protected Data Unit
 3. Public Data Unit
 4. Protocol Data Unit

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : هدف از کپسوله سازی در مدل OSI چيست ؟

 1. رمزنگاری داده برای امنيت

 2. افزودن هدر و در برخی موارد اطلاعاتی به انتهای PDU  

 3. شکستن يک PDU به بخش های کوچکتر

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: کداميک از PDU های زير در لايه Transport استفاده    می گردد ؟

 1. bits

 2. frames

 3. packets

 4. segments

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم: کداميک از PDU های زير در لايه Network استفاده     می گردد ؟

 1. bits

 2. frames

 3. packets

 4. segments

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : کداميک از PDU های زير در لايه Data Link  استفاده      می گردد ؟

 1. bits

 2. frames

 3. packets

 4. segments

مشاهده پاسخ :


سوال ششم:  کداميک از PDU های زير در لايه Physical  استفاده      می گردد ؟

 1. bits

 2. frames

 3. packets

 4. segments

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :کدام لايه در مدل OSI  مسئوليت تشخيص خطاء را برعهده دارد ؟

 1. physical

 2. data link

 3. network

 4. transport

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : کدام لايه در مدل OSI مسئوليت برطرف نمودن خطاء را برعهده دارد ؟ 

 1. physical

 2. data link

 3. network

 4. transport

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: کدام لايه در مدل OSI مرتبط با زير لايه های MAC و LLC است ؟

 1. physical

 2. data link

 3. network

 4. transport

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382