آشنائی با مدل مرجع OSI New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 يکشنبه  3  شهريور  1398  2019  Aug.  25   Sunday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با مدل مرجع OSI ( بخش اول)

 مديريت آموزش

25727

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با مدل مرجع OSI  ( بخش اول)

آشنائی با مدل مرجع OSI  ( بخش اول)

سوال يک : لايه های بالائی مدل OSI به ترتيب عبارتند از :

 1. session, application, presentation
 2. session, presentation, application
 3. session, application, presentation, physical 
 4. application, presentation, session, physical

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : لايه های پائين تر مدل OSI به ترتيب عبارتند از :

 1. physical, system, network, logical

 2. physical, logical, network, system

 3. physical, transport, network, data link

 4. physical, data link, network, transport

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: پروتکل IP يا Internet Protocol به کدام لايه مدل مرجع OSI  مرتبط  است ؟

 1.  network (layer three )

 2.  transport (layer four )

 3.  data link (layer two )

 4.  session (layer five )

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم: MTU از چه کلماتی اقتباس شده است ؟

 1. Minimum Transfer Unit

 2. Minimum Transmission Unit

 3. Maximum Transmission Unit

 4. Maximum Transfer Unit

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم :کداميک از موارد زير لايه فيزيکی مدل OSI را پياده سازی می نمايند ؟

 1. Ethernet
 2. Token Ring 
 3.  FDDI 
 4. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :


سوال ششم: پروتکل FTP يا File Transfer Protocol به کدام لايه OSI وابسته است ؟

 1. presentation  

 2. application  

 3. session  

 4. تمامی موارد

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :کدام لايه مدل مرجع OSI ، مسئوليت يافتن داده رمز شده ، فشرده شده و ساير عمليات رمزنگاری را در ارتباطات شبکه ای برعهده دارد ؟

 1. application (layer seven)
 2. session (layer five)  
 3. presentation (layer six)  
 4. هيچکدام  

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :کداميک از دستگاههای شبکه ای زير متعلق به لايه فيزيکی است ( لايه اول ) ؟

 1. repeater

 2. router  

 3. switch

 4. bridge

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: کداميک از دستگاههای شبکه ای زير متعلق به لايه Data Link است ( لايه دوم ) ؟

 1. repeater

 2. router  

 3. switch

 4. bridge

مشاهده پاسخ :


سوال دهم : کداميک از دستگاههای شبکه ای زير متعلق به لايه Network Layer است ( لايه سوم ) ؟

 1. switch

 2. gateway

 3. router

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382