آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم ) New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 شنبه  2  شهريور  1398  2019  Aug.  24   Saturday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم )

 مديريت آموزش

16670

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با پروتکل IP

آشنائی با پروتکل IP ( بخش سوم )

سوال يک : بزرگترين و کوچکترين مقادير ممکن برای يک octet چقدر است ؟

 1. صفر تا 255
 2. صفر تا 256
 3. صفر تا 512
 4. صفر تا 999

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس A می باشد ؟

 1. 0.0.0.0 - 126.255.255.255

 2. 1.0.0.0 - 127.255.255.255 

 3. 1.0.0.0 - 126.255.255.255

 4. 0.0.0.0 - 127.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس B می باشد ؟

 1. 128.0.0.0 - 159.255.255.255

 2. 128.0.0.0 - 175.255.255.255

 3. 128.0.0.0 - 191.255.255.255

 4. 128.0.0.0 - 207.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم: کداميک از محدوده آدرس های IP زير بخشی از يک شبکه کلاس C می باشد ؟

 1. 192.0.0.0 - 223.255.255.255  

 2. 192.0.0.0 - 219.255.255.255

 3. 192.0.0.0 - 215.255.255.255

 4. 192.0.0.0 - 211.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم :محدوده شبکه کلاس D برای چه عملياتی برروی اينترنت رزو شده است ؟

 1.  Broadcast
 2. Multicast
 3. Anycast
 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال ششم: در IPv6 ويژگی anycast امکان انجام چه عملياتی را فراهم می نمايد ؟

 1. ارسال بسته های اطلاعاتی برای تمامی گره ها در يک گروه

 2. ارسال بسته های اطلاعاتی برای هر عضوء گروهی از گره ها

 3. گوش دادن به هر بسته اطلاعاتی ارسال شده در شبکه توسط دريافت کنندگان

 4. دريافت کنندگان از آن به منظور معرفی حضور خود در شبکه برای فرستندگان استفاده می نمايند .

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم : کداميک از محدوده آدرس های زير برای استفاده بر روی شبکه های خصوصی رزو شده اند ؟

 1. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 2. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 3. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 4. تمامی موارد 

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :کداميک از تکنولوژی های زير مسئوليت مديريت تبديل آدرس های IP و اسامی هاست ( host ) را برعهده دارد :

 1. Wins

 2. DNS

 3. NIS

 4. همه موارد

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: در DNS ، درخواست    آدرس IP مربوط به نام يک  هاست ( host ) ،  توسط کداميک از عناصر زير صادر می شود ؟

 1. Servers

 2. Translators

 3. Resolvers

 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :network mask پيش فرض برای آدرس های IP کلاس C کداميک از موارد زير است ؟

 1. 255.0.0.0

 2. 255.255.0.0

 3. 255.255.255.0

 4. 255.255.255.255

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382