آشنائی با پروتکل IP ( بخش دوم ) New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 يکشنبه  3  شهريور  1398  2019  Aug.  25   Sunday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با پروتکل IP ( بخش دوم )

 مديريت آموزش

16689

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با پروتکل IP

آشنائی با پروتکل IP ( بخش دوم )

سوال يک : فيلد طول هدر در ديتاگرام IPv4 که اندازه هدر IP را مشخص می نمايد ، با چه واحدی اندازه گيری می گردد؟

 1. Bits
 2. Bytes
 3. longwords
 4. هيچکدام

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : فيلد طول ديتاگرام در ديتاگرام IPv4 چه چيزی را در خود ذخيره می نمايد ؟ 

 1. مجموع بايت های موجود در ديتاگرام به اضافه هدر
 2. مجموع بايت های موجود در ديتاگرام منهای هدر 
 3. مجموع longword موجود در ديتاگرام به اضافه هدر
 4. مجموع longword موجود در ديتاگرام منهای هدر

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: حداکثر اندازه يک ديتاگرام IP ( شامل هدر ) چه ميزان است ؟

 1. 1024 بايت
 2. 1500 بايت
 3. 4096 بايت
 4. 65535 بايت

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : آيا IP می تواند بر روی هر شبکه فيزيکی ديگر و در کنار اترنت اجراء شود ؟

 1. خير ( و IP بر روی اترنت اجراء نمی گردد )
 2. خير
 3. بلی ( اما  IP بر روی اترنت اجراء نمی گردد )
 4. بلی

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم :پروتکل ARP: Address Resolution Protocol چه عملياتی را انجام می دهد ؟

 1. تبديل آدرس های IP به آدرس های اترنت
 2. اختصاص اتوماتيک آدرس های IP به کامپيوترها
 3. پيشگيری از اختصاص يک IP مشابه به دو کامپيوتر متفاوت
 4.  هيچکدام 

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : ARP از چه مکانيزمی به منظور يافتن آدرس های اترنت معادل آدرس های IP استفاده می نمايد؟

 1. فورمول های رياضی

 2. جدول lookup

 3. وب سايت مرکزی

 4. توليد کننده اعداد تصادفی

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم :  کداميک از دستورات زير آدرس IP يک کامپيوتر را که بر روی آن سيستم عامل ويندور نصب شده است ، نمايش می دهد؟ 

 1. ipshow
 2. tracerout
 3. iplookup
 4. ipconfig ( winipcfg)

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : کداميک از برنامه های کمکی زير به منظور ارائه گزارش لازم در خصوص پاسخگوئی يک کامپيوتر به يک آدرس IP ، طراحی شده است  ؟

 1. traceroute

 2. ping

 3. ttcp

 4. netstat

مشاهده پاسخ :


سوال نهم:  کداميک از دستورات زير آدرس IP يک کامپيوتر را که بر روی آن سيستم عامل لينوکس نصب شده است ، نمايش می دهد؟ 

 1. ipconfig 

 2. ifconfig  

 3. linuxconf

 4. linuxcfg     

مشاهده پاسخ :


سوال دهم : هر يک از چهار فيلد عددی ( بايت ) يک آدرس IP که به صورت اعداد مبنای ده به همراه يک نقطه جداکننده نمايش داده می شوند را چه می نامند ؟ 

 1. octet

 2. word

 3. subnet

 4. class

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382