آشنائی با پروتکل IP ( بخش اول ) New Page 1ساير
 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 شنبه  29  تير  1398  2019  Jul.  20   Saturday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها درباره ما خود آزمون ها   

  نسخه قابل چاپ

 عنوان

 نويسنده

  مشاهده

 آشنائی با پروتکل IP ( بخش اول )

 مديريت آموزش

25523

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و  خدمات خود  را از طریق  سایت www.fabak.ir  به مخاطبان محترم عرضه می نماید

 

آشنائی با پروتکل IP

آشنائی با پروتکل IP ( بخش اول )

سوال يک : پروتکل IP توسط چه افرادی ابداع  گرديد ؟

 1. Vinton Cerf و Bob Metcalfe
 2. Vinton Cerf و  Robert Kahn
 3. Bob Metcalfe و Ivan Sutherland
 4. Bob Metcalfe و David Clark  

مشاهده پاسخ :


سوال دوم :يک آدرس IP در نسخه شماره چهار ، چند بايت است ؟

 1. چهار بايت ( سی و دو بيت )
 2. دوازده بايت ( نود و شش بيت )
 3. پانزده بايت ( يکصد و بيست بيت )
 4. شانزده بايت ( يکصد و بيست و هشت بيت )

مشاهده پاسخ :


سوال سوم : اندازه نسل جديد آدرس های IPv6 )  IP ) چقدر است ؟

 1. چهار بايت ( سی و دو بيت )
 2. دوازده بايت ( نود و شش بيت )
 3. پانزده بايت ( يکصد و بيست بيت )
 4. شانزده بايت ( يکصد و بيست و هشت بيت )

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : پروتکل IP متعلق به کدام لايه مدل مرجع OSI است؟

 1.  session
 2. transport
 3. network
 4. data link

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : کداميک از پروتکل های سطح بالای زير بر روی IP اجراء می شوند ؟

 1. FTP
 2. HTTP
 3. SMTP
 4. همه موارد

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : آدرس Loopback در IPv4 چيست ؟

 1. 0.0.0.0
 2. 10.0.0.1
 3. 127.0.0.1
 4. 255.255.255.255

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم : آدرس Loopback در IPv6 چيست ؟

 1. 0::0
 2. 0::1
 3. 127::0
 4. 127::1

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : طول هدر IP می تواند با توجه به گزينه های استفاده شده ، متغير باشد . حداقل اندازه هدر IP چه ميزان است ؟

 1. بيست بايت
 2. شانزده بايت
 3. شصت بايت
 4. بيست و چهار بايت

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: آدرس مبداء در ديتاگرام IPv4 در چه مکانی از هدر ذخيره می گردد ؟

 1. بايت های 5 تا 8
 2. بايت های 9 تا 13
 3. بايت های 13 تا 16
 4. بايت های 17 تا 20

مشاهده پاسخ :


سوال دهم :  آدرس مقصد در ديتاگرام IPv4 در چه مکانی از هدر ذخيره می گردد ؟

 1. بايت های 5 تا 8
 2. بايت های 9 تا 13
 3. بايت های 13 تا 16
 4. بايت های 17 تا 20

مشاهده پاسخ :
جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

مشاهده گروه ها              

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382