راه اندازی روتر : ايجاد يك  HyperTerminal Session
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

راه اندازی روتر

راه اندازی روتر : ايجاد يك  HyperTerminal Session

تمامی روترهای سيسكو دارای يك پورت كنسول سريال غيرهمزمان TIA/EIA-232  می باشند . برای اتصال يك ترمينال به پورت كنسول روتر ، از كابل ها و آداپتورهای خاصی استفاده می گردد : ترمينال ، يك ترمينال اسكی و يا كامپيوتری است كه بر روی آن نرم افزارهای شبيه ساز ترمينال  نظير HyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . برای اتصال كامپوتر به پورت كنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده می گردد .
 

نرم افزارهای شبيه ساز ترمينال
هر سيستم عامل از يك و يا چندين نوع  برنامه شبيه ساز ترمينال استفاده می نمايد .  HyperTerminal  ، يك برنامه ساده شبيه ساز ترمينال است كه از آن در نسخه های مختلف ويندوز اسفاده  می گردد . در واقع ، كامپيوتر به همراه HyperTerminal ، نظير يك ترمينال رفتار می نمايد ( با استفاده از صفحه كليد فرامين تايپ و پس از ارسال به روتر ، نتايج از طريق نمايشگر كامپيوتر ، نمايش داده می شود ) .
استفاده از يك كابل  rollover  و برنامه ای نظير HyperTerminal  ، متداولترين روش اتصال به پورت كنسول روتر  به منظور بررسی و تغيير پارامترهای پيكربندی روتر می باشد .

تجهيزات مورد نياز
برای اتصال كامپيوتر به روتر به تجهيزات و امكانات زير نياز می باشد :

ايجاد يك HyperTerminal Session
برای ايجاد يك HyperTerminal Session  و اتصال كامپيوتر به روتر مراحل زير را دنبال می نمائيم :

مرحله اول - پيكربندی اوليه روتر : در اولين اقدام می بايست كابل rollover را به پورت كنسول روتر و سر ديگر آن را با استفاده از يك  آداپتور DB-9 و يا DB-25 به پورت سريال ( COM ) كامپيوتر متصل نمود .

اتصال روتر به كامپيوتر
اتصال روتر به كامپيوتر (
منبع : سايت سيسكو  )

مرحله دوم  -  اجرای برنامه HyperTerminal : در اين مرحله پس از روشن كردن كامپيوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسير زير را اجراء می نمائيم .

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal

مرحله سوم - انتخاب يك نام برای HyperTerminal Session : در اين مرحله برای  ارتباط مورد نظر ،  يك نام  را مشخص می نمائيم .

تعريف نام برای HyperTerminal session

مرحله چهارم -انتخاب اينترفيس ارتباطی كامپيوتر : در اين مرحله نوع اينترفيس ارتباطی كامپيوتر با روتر را مشخص می نمائيم ( پورت سريال : COM1 ) . 

انتخاب اينترفيس ارتباطی جهت اتصال به روتر

مرحله پنجم - مشخص نمودن خصايص اينترفيس ارتباطی : در اين مرحله خصايص پورت سريال انتخاب شده در مرحله قبل ( COM1 ) را مشخص می نمائيم . 

 انتخاب پارامترهای اينترفيس ارتباطی كامپيوتر به روتر

پس از فعال شدن پنجره HyperTerminal session  ، روتر را روشن نموده و در صورتی كه روتر روشن است ،  كليد Enter را فعال و در انتظار پاسخ روتر می مانيم . در صورت پاسخ روتر ، يك ارتباط موفقيت آْميز با روتر برقرار شده است .

 مرحله ششم : بستن Session : برای خاتمه دادن به Console session ، گزينه Exit را از طريق منوی Exit انتخاب نموده و آن را با يك نام دلخواه ذخيره می نمائيم ( استفاده مجدد از آن در آينده ).


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir