به فرزندان خود استفاده ايمن از اينترنت را آموزش دهيم
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

به فرزندان خود استفاده ايمن از اينترنت را آموزش دهيم 

به فرزندان خود استفاده ايمن از اينترنت را آموزش دهيم 

يکی از ويژگی های  قابل توجه اينترنت ، قدرت جذب مخاطبان در رده های سنی متفاوت است . تعداد بسيار زيادی از کاربران اينترنت را کودکان و نوجوانانی تشکيل می دهند که با علاقه بسيار زياد ساعت های متمادی از وقت خود را صرف استفاده از اينترنت می نمايند .اينترنت می تواند مکانی بزرگ برای کودکان و نوجوانان به منظور انجام فعاليت های سودمندی نظير آموزش ، سرگرمی ، ارتباط با دوستان هم کلاسی و ساير موارد ديگر باشد . اينترنت نيز همانند دنيای واقعی، می تواند به محلی خطرناک برای کودکان و نوجوانان تبديل شود. آيا فرزندان ما با نحوه استفاده ايمن از اينترنت آشنا شده اند ؟ مسئوليت اين کار بر عهده کيست ؟ بدون شک ، والدين دارای نقشی اساسی در اين رابطه می باشند . آنان می بايست قبل از اين که به فرزندان خود اجازه استفاده از اينترنت را بدون نظارت خاصی بدهند ، مجموعه قوانين و توصيه های لازم به منظور استفاده ايمن از اينترنت را به آنان آموزش دهند.

و اما چند پيشنهاد :

برگرفته از سايت مايکروسافت


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir