امنيت و TCP/IP Stack
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP يكی از پروتكل های مطرح در عرصه شبكه های كامپيوتری است كه از چهار لايه متفاوت فيزيكی ، شبكه ، حمل و  كاربرد  تشكيل شده است . شكل زير ارتباط پروتكل چهار لايه ای TCP/IP و مدل مرجع OSI هفت لايه ای را نشان می دهد :

 ارتباط پروتكل چهار لايه ای TCP/IP و مدل مرجع OSI هفت لايه ای

هر لايه دارای مكانيزم های امنيتی ، پروتكل ها و برنامه های مختص به خود می باشد . در ادامه به برخی از امكانات امنيتی متداول و  مرتبط با هر يك از لايه های پروتكل TCP/IP اشاره می گردد :

لايه فيزيكی : معادل لايه های اول و دوم مدل مرجع OSI

لايه شبكه  : معادل لايه سوم مدل مرجع OSI

لايه حمل : معادل لايه های چهارم و پنجم مدل مرجع OSI 

لايه كاربرد : برخی از  وظايف لايه پنجم و  معادل لايه های ششم و هفتم مدل مرجع OSI 

كارشناسان امينت اطلاعات بر اين عقيده هستند كه چون نمی توان يك شبكه و يا host را صرفا" با استفاده از امكانات امنيتی يك لايه صددرصد ايمن نمود ، می بايست از رويكرد "دفاع در عمق " و يا امنيت لايه ای ( layered security  ) استفاده نمود .  ايده  "دفاع در عمق" می تواند بطرز قابل توجهی كاهش حملات موفقيت آميز را به دنبال داشته باشد .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir