نحوه انتخاب يک رايتر
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

نحوه انتخاب يک رايتر

نحوه انتخاب یک رایتر
امروزه رايتر،به يکی از امکانات ضروری بر روی کامپيوترهای شخصی تبديل شده است  . با استفاده از رايترها ، می توان در مدت زمان چند دقيقه اطلاعات متفاوتی نظير داده ،  تصاوير و موزيک های دلخواه را  بسادگی بر روی يک CD ارزان قيمت ( CD-R) ذخيره نمود. قابليت نوشتن مجدد اين نوع از درايوها ، امکان  حذف و نوشتن مجدد اطلاعات بر روی CD هائی با قابليت نوشتن مجدد ( CD-RW ) را تا بيش از يکهزار مرتبه فراهم می نمايد. با استفاده از درايوهای فوق ، امکان انجام عمليات سه گانه خواندن ، نوشتن و نوشتن مجدد بر روی CD های متفاوت ( CD-R , CD-RW) فراهم می گردد . با توجه به نقش محوری عمليات نوشتن در درايورهای فوق ، از آنان با نام " رايـتر" نيز ياد می شود. قيمت درايوهای فوق ،  نسبت به گذشته کاهش و امکان استفاده از آنان در مقياس گسترده ای برای عموم کاربران کامپيوتر فراهم شده است . در اين مقاله قصد داريم به بررسی پارامترهای مهم در رابطه با انتخاب يک رايتر پرداخته و از اين رهگذر
با ضوابط و معيارهای انتخاب صحيح آنان  بيشتر آشنا شويم .

جایگاه رایتر
تکنولوژی ساخت رايـترها در طی ساليان اخير خصوصا" سال گذشته، رشد و متناسب با آن سرعت درايوهای فوق، افزايش يافته است . کاهش مدت زمان نوشتن اطلاعات بر روی
CD ، مهمترين دستاورد تکنولوژی فوق در ساليان اخير است. سرعت نوشتن در رايـترهای موجود نسبت به مدل های پيشين افزايش و هم اينک آنان در وضعيتی مطلوب قرار دارند . بررسی تفاوت سرعت نوشتن در مدل های موجود ، صحت گفته  فوق را تائيد می نمايد. مثلا" تفاوت سرعت نوشتن  يک درايو بيست و چهارسرعته ( 24X ) با يک درايو چهل و هشت سرعته ( 48X )  بر روی يک CD-R، کمتر از دو دقيقه و نيم می باشد . همچنين تفاوت سرعت بين درايوهای 48X و 52X ، به کمتر از چندين ثانيه رسيده است . در زمان انتخاب يک رايتر می بايست به نکات متعددی توجه گردد . سرعت خواندن ، نوشتن ، نوشتن مجدد ، اينترفيس درايو و توانائی نرم افزارارائه شده ، از جمله مواردی می باشند که در زمان انتخاب يک رايتر می بايست موردتوجه قرار گيرد .

ویژگی ها ی مهم
 
از مهمترین ویژگی های مرتبط با رايتر، می توان به موارد زیر اشاره نمود :


تشریح مشخصات
 رايتر، امکان خواندن و يا نوشتن بر روی CD را فراهم می نمايد ( CD-R و CD-W ) . مهمترين ويژگی مرتبط با درايوهای فوق ، سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD است . از سه عدد برای نشان دادن سرعت درايو استفاده می شود: سرعت نوشتن ، سرعت نوشتن مجدد و سرعت خواندن  .  بيشترين ميزان سرعت مربوط به سرعت خواندن اطلاعات و پائين ترين سرعت مربوط به نوشتن مجدد اطلاعات است . عددی که معمولا" بين دو عدد فوق قرار می گيرد، نشاندهنده سرعت نوشتن اطلاعات است ( عدد فوق ، هرگز از سرعت خواندن اطلاعات بيشتر نخواهد بود ) . لازم است به اين نکته اشاره گردد که سرعت نوشتن  اطلاعات بر روی CD  در درايوهائی با سرعت 48X ، می بايست از لحاظ تئوری  دو برابر سرعت درايوهائی با سرعت 24X باشد ولی در عمل تفاوت اندکی در اين راستا مشاهده می گردد.
پارامترهای زير را می توان در زمان انتخاب يک رايتر در نظر گرفت :

نکاتی دررابطه با تهیه رایتر


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir