آشنائی با عناصر داخلی روتر
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

آشنائی با عناصر داخلی روتر

آشنائی با عناصر داخلی روتر

روتر يكی از دستگاه های شبكه ای مهم و حياتی است كه از آن در شبكه های LAN و WAN استفاده می گردد . روترها تاكنون در مدل های متفاوت و  با معماری مختلف طراحی ، توليد و عرضه شده اند . در اين مطلب با عناصر اصلی داخلی يك روتر  آشنا خواهيم شد .

 عناصر داخلی روتر

محل نصب عناصر داخلی درون روتر
برای استفاده از روتر لازم نيست كه با محل نصب عناصر اشاره شده درون روتر آشنا باشيم ولی در برخی موارد نظير ارتقاء حافظه اين موضوع می تواند ضرورت خاص خود را داشته باشد .
نوع عناصر و محل نصب آنان در روترها با توجه به مدل آنان می تواند متفاوت و متغير باشد . شكل زير عناصر اصلی داخلی در يك روتر 2600 را نشان می دهد .

عناصر اصلی داخلی روتر 2600
عناصر اصلی داخلی روتر 2600 ( منبع : سايت سيسكو )

شكل زير برخی كانكتورهای خارجی يك روتر 2600 را نشان می دهد .

   كانكتورهای خارجی روتر 2600
 
كانكتورهای خارجی روتر 2600  ( منبع : سايت سيسكو )


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir