توصيه هائی برای کاهش Spam
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

توضيه هائی برای کاهش Spam

توصيه هائی برای کاهش Spam
Spam  يکی از متداولترين و  در عين حال منفی ترين جنبه های  دارا بودن يک آدرس Email است . با اين که در حال حاضر و با توجه به تکنولوژی های موجود امکان حذف کامل اين نوع از نامه های الکترونيکی ناخواسته وجود ندارد ، ولی می توان با استفاده از برخی روش های موجود تعداد آنان را کاهش داد .

Spam چيست ؟
Spam ، نسخه الکترونيکی از " نامه های بدرد نخور " است . واژه Spam به پيام های الکترونيکی ناخواسته ، اطلاق می گردد . اين نوع از نامه های الکترونيکی ارتباط مستقيمی با ويروس نداشته و حتی ممکن است پيام هائی که از منابع معتبر ارسال شده اند نيز در زمره اين گروه قرار گيرند  . 

چگونه می توان ميزان  Spam را کاهش داد ؟
با رعايت برخی نکات ، می توان ميزان Spam دريافتی را بطرز محسوسی کاهش داد :


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir