رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت 

رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت 

يکی از ويژگی های قابل توجه اينترنت امکان نشر اطلاعات توسط علاقه مندان متناسب با زمينه های مورد علاقه است . با توجه به اين که اينترنت يک منبع عمومی است در زمان نشر اطلاعات می بايست با رعايت موارد امنيتی از انتشار اطلاعاتی که دستيابی عمومی به آنان توجيه منطقی ندارد ، اجتناب گردد .

ضرورت توجه به اين واقعيت که اينترنت يک منبع اطلاعاتی عمومی است
اينترنت يک منبع بزرگ اطلاعاتی با قابليت دستيابی همگانی است که از آن به منظور ارتباطات ، تحقيقات و يافتن اطلاعات در رابطه با افراد در اقصی نقاط جهان استفاده می گردد. رسانه ای بس فراگير که در عمر کوتاه خود توانسته است منشاء تحولات فراوانی در عرصه حيات بشريت گردد . بسياری از کاربران در زمان استفاده از اينترنت اين تصور را دارند که به صورت ناشناس از منابع اطلاعاتی موجود استفاده می نمايند و در زمان برقراری ارتباط با ساير افراد به صورت گمنام باقی می مانند . ذکر اين نکته ضروری و از جهاتی نيز بسيار حائز اهميت است که شما در زمان استفاده از اينترنت ناشناس نخواهيد بود و امکان يافتن اطلاعاتی در رابطه با شما برای ديگران وجود خواهد داشت همانگونه که شما نيز می توانيد اطلاعاتی را در رابطه با ساير کاربران online  اينترنت پيدا نمائيد . عدم توجه به موضوع فوق، کاربران اينترنت را در معرض تهديد و يا آسيب جدی قرار خواهد داد . اکثر مردم عموما" در خصوص اشتراک اطلاعات شخصی خود با افراد غريبه ای که ممکن است در خيابان با آنان مواجه شوند ، جانب احتياط را رعايت می نمايند ولی همان افراد در زمان استفاده از اينترنت در خصوص ارسال اطلاعات شخصی خود با ساير کاربران اينترنت ترديد نکرده و متاسفانه در مواردی نيز زياده روی توام با اغراق نيز انجام می شود. بخاطر داشته باشيد پس از انتشار اطلاعات بر روی اينترنت ، امکان دستيابی و استفاده از آنان توسط افراد ناشناس بيشماری در اقصی نقاط جهان فراهم می گردد و شما هيچگونه تصوری در خصوص نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده  را نمی توانيد داشته باشيد .

رهنمودهائی برای نشر اطلاعات بر روی اينترنت 

در زمان انتشار اطلاعات بر روی منابع عمومی خصوصا" اينترنت، می بايست قبل از هر گونه اقدامی ضرورت نشر اطلاعات و اين که چه اطلاعاتی می بايست در دسترس همگانی قرار داده شود به دقت بررسی گردد . سرقت هويت کاربران يکی از مسائل مهم در عرصه اينترنت است و با وجود اطلاعات بيشتر، مهاجمان قادر به جمع آوری اطلاعات بيشتری در رابطه با شما  بوده و می توانند در مواردی خاص خود را به جای شما معرفی نموده و از موقعيت شما سوء استفاده نمايند .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir